Trilogy Of Swordsmanship (1972) (Vietsub) - Quần Anh Hội

20,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Do Diễn Viên : Khương Đại Vệ, Địch Long, Trần Tinh, Cốc Phong, Nhạc Huê, La Liệt, Thi Tư, Lý Thanh và Hà Lợi Lợi đóng

Bộ phim gồm ba câu chuyện khác nhau, tôn vinh những anh hùng hào kiệt trẻ tuổi: ''Thiết Cung Duyên'', ''Yết Chi Hổ'' và ''Bạch Thủy Than''...

Cuộn