Thiên Long Bát Bộ (2003) (Lồng Tiếng, Thuyết Minh HTV và VTV)

280,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Diễn Viên: Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Cao Hổ, Lưu Diệc Phi, Trần Hảo, Lưu Đào

Diễn viên :
Hồ Quân - Kiều Phong
Lâm Chí Dĩnh - Đoàn Dự
Cao Hổ - Hư Trúc
Lưu Diệc Phi - Vương Ngữ Yên
Tưởng Hân - Mộc Uyển Thanh
Trần Hảo - A Tử
Lưu Đào - A Châu
Tu Khánh - Mộ Dung Phục
Thư Sướng - Thiên Sơn Đồng Lão
Kế Xuân Hoa - Đoàn Diên Khánh
Ba Âm - Cưu Ma Trí
Thân Quân Nghị - Đinh Xuân Thu

Cuộn