Tây Du Ký (Phần 2) (1998) (Thuyết Minh VTV hoặc Lồng Tiếng)

100,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Kinh Điển Của Trung Quốc - Thuyết Minh Tiếng Việt đài VTV hoặc Lồng Tiếng

Phần hai phim Tây Du Ký được sản xuất năm 1998 gồm 16 tập, bổ sung thêm những câu chuyện trên đường thỉnh kinh mà phần một chưa nói đến. Phim lấy bối cảnh thầy trò Đường Tăng trở về Trường An, Đông Thổ Đại Đường và lần lượt kể lại những trắc trở trên đường đi cho vua Đường Thái Tông nghe. Hình ảnh minh họa cho lời kể chính là những tập phim "bổ khuyết" cho phần 1.

Dưới đây là danh sách 16 tập phim Tây Du Ký phần 2:

1. Hiểm độ Thông Thiên hà: thầy trò gặp nạn sông Thông Thiên

2. Sư đồ sanh nhị tâm: thu phục Linh Cảm đại vương, Ngộ Không trừ cướp

3. Chân giả Mĩ Hầu Vương: nạn Ngộ Không thật giả

4. Thụ trở Sư Đà Lĩnh: thầy trò gặp nạn Thanh Sư

5. Ngộ Tiên Khổng Tước đài: yêu Thanh Sư, Bạch Tượng hại thầy trò

6. Như Lai thu Đại Bàng: Phật Tổ trừ yêu Đại Bàng, thoát nạn tiên Khổng Tước

7. Tình đoạn Hắc Thủy Hà: Ma Ngang thái tử giúp trừ Đà Long

8. Thu Phục Thanh Ngưu quái: Thác Tháp Lý thiên vương và Na Tra giúp trừ Thanh Ngưu quái

9. Kỳ vũ Phụng Tiên quận: Thanh Ngưu bị Thái Thượng Lão Quân bắt, giúp trừ hạn quận Phụng Tiên

10. Đại náo Phị Hương điện: Ngọc Đế phải làm mưa quận Phụng Tiên

11. Tuyệt vực biến thông đồ: trừ Mãng Xà tinh, gặp nạn Báo Tử tinh

12. Lệ tẩy Ấn Vụ Sơn: trừ Báo Tử tinh, qua Tỉ Khâu quốc

13. Cứu nạn Tiểu Nhi Thành: gặp Hồ Li Tinh ở Tỉ Khâu quốc

14. Tập đạo Bồ Đề Vực: thầy trò gặp Khấu viên ngoại huyện Địa Linh

15. Hoàn hồn khấu thiện nhân: cứu Khấu viên ngoại

16. Quan đăng Kim Bình phủ: Tây Hải long công chúa giúp thu phục ba Tê Ngưu tinh

Cuộn