Magnificent Bodyguards (1978) (Lồng Tiếng) - Phi Độ Quyền Vân Sơn

20,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Phim Do Diễn Viên : Thành Long, Lương Tiểu Long, Điền Tuấn và Uông Bình đóng

Một võ sư bản địa được thuê để thành lập một đội bảo tiêu, chuyển một chuyến hàng đến cho thầy thuốc, đó là một xác người chết. Đường đi sẽ phải qua Đồi Gió Hú (Stormy Hill), một nơi rất nhiều đạo tặc, cướp bóc, thú dữ.

Cuộn