Binh Quyền (1988) (Lồng Tiếng) (Bản Đẹp)

150,000 đ

Kho hàng: Còn hàng

Diễn Viên: Lê Minh, Thiệu Mỹ Kỳ, Huệ Thiên Tứ, Quan Lễ Kiệt, Lưu Gia Huy, Quan Hải Sơn, Lưu Triệu Minh, Lưu Đan, Huỳnh Doãn Tài

TVB sản xuất năm 1988
Số tập : 20
Giám chế : Lưu Sĩ Dụ
Diễn Viên:

- Lê Minh vai Khế Đơn
- Thiệu Mỹ Kỳ vai Da Luật Nạp Lan
- Huệ Thiên Tứ
- Quan Lễ Kiệt vai Da Luật Thế Phàn
- Lưu Gia Huy vai Triệu Khang Dận
- Quan Hải Sơn
- Lưu Triệu Minh
- Lưu Đan vai Quách Oai
- Huỳnh Doãn Tài vai Trương Vĩnh Đức
- Vệ Thiên Thi vai Chài Vinh

Triệu Khuông Dẫn với các anh chị em kết nghĩa Chài Vinh, Trịnh Ân và Hạ Đồng cùng nhau phù trợ Quách Oai kiến lập Hậu Châu, nhưng rể của Oai là Trương Vĩnh Đức đã cấu kết với Gia Luật Thế Phàn của Khế Đơn giết Oai, Oai chết, truyền ngôi cho Chài Vinh. Hoàng hậu Thích Thích bày kế Vinh, lợi dụng Khang Dận nghị hòa với Gia Luật An Đồ, lén cho người đánh Khế Đơn. Vinh thấy Dẫn được lòng dân, nghĩ cách tước đi binh quyền hắn, hai người xung đột với nhau, cuối cùng Khang Dẫn thắn, được ủng lập làm vua, lấy quốc hiệu là Tống, gọi là Tống Thái Tổ.

 

 

Cuộn